Inspekcja TV kamerą z wózkiem jezdnym

 

System wideo inspekcji RTE-100/500, przeznaczony jest do kontroli stanu drożności i uszkodzeń rur o przekroju 100 do 500 mm. Pozwala on na szybkie wykrycie i rejestrację obrazów przeszkód, zatorów, pęknięć oraz innych uszkodzeń powstałych w rurach wodociągowych, kanalizacyjnych itp. System przystosowany jest do pracy w warunkach środowiskowych, występujących w krajach europejskich (bez Skandynawii). Budowa wózka samojezdnego i głowicy wizyjnej pozwala na ich użycie w warunkach całkowitego zalania wodą (do głębokości ok. 1 metra) oraz przy przemieszczaniu wzajemnym rur (pionowym i poziomym) nie większym niż 15% ich średnicy. System umożliwia nakładanie na zapisywany i wyświetlany na monitorze obraz, opisów pozwalających na szybką identyfikację badanego obszaru wraz z jednoczesnym zapisem odległości (metry) przebytej przez sondę oraz procentowe nachylenie badanego odcinka kanału. Archiwizacja wykonanej wideo inspekcji realizowana jest na płytach DVD, co znacznie ułatwia ich przechowywanie i katalogowanie, a szerokie rozpowszechnianie standardu DVD pozwala na natychmiastowe udostępnienie kopii klientowi, zaraz po wykonaniu zleconych prac.


Jeżeli nie posiadają Państwo wiedzy, co znajduje się w Państwa rurach, dlaczego występują ciągłe awarie w tych samych miejscach? Może chcieliby Państwo przeprowadzić inwentaryzację całej swojej sieci, żeby dowiedzieć się czy należy już przeprowadzić naprawę? A może wykonać inspekcję przed odbiorem nowo wybudowanej kanalizacji? Z tymi problemami na pewno sobie poradzimy.